WIJ HARDERWIJK HIERDEN 

Omdat Harderwijk, Harderwijk moet blijven!

Speerpunten

Wij Harderwijk-Hierden. Omdat Harderwijk, Harderwijk moet blijven! 

Een lokale partij die lokale ideëen belangrijker vindt, dan een achterban 

met landelijke ideëen. Of advies van een bureau uit de andere kant van 

Nederland. Voor iedere Harderwijker, door iedere Harderwijker.

Meer invloed lokale partijen

In Harderwijk zijn 29 raadszetels. in 2014-2018 waren er 22 zetels voor aftakkingen van landelijke politiek. Slechts 7 waren bezet door leden van een lokale partij. Wij Harderwijk-Hierden gaat daar verandering in brengen en wij hopen dat nog meer echt Harderwijkse partijen zich aanmelden om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Harderwijk moet weer van Harderwijkers worden. Voor Harderwijkers, door Harderwijkers. Harderwijk moet zijn identiteit weer terugkrijgen.

Vorderingen

Wij Harderwijk-Hierden vindt het vooral belangrijk om je op de hoogte te houden van de vorderingen door de jaren heen. Dit zullen we doen via de communicatiemiddelen die we tot onze beschikking hebben. Je kan in 2018 wel voor ons gekozen hebben, omdat jij Harderwijk belangrijk vindt. Net als wij. Maar als je daarna niet meer hoort, of leest wat we met onze standpunten en ideeën gedaan hebben, had je net zo goed niet op ons kunnen stemmen. Dat is hetzelfde als dat we je over 4 jaar pas vertellen wat we gepresteerd hebben. Van alle punten waar we de verkiezingen mee in gaan, zullen we je van de status op de hoogte houden. Maar nog mooier, álle punten zullen in de 4 jaar gemeenteraad ook op de agenda verschijnen. En Wij Harderwijk-Hierden kan dat. Omdat we alleen maar belangrijke, haalbare punten in het partijprogramma zetten. En omdat onze stemmers in ons geloven, dus gaan wij hun stem ook laten horen!

Duidelijke taal

Natuurlijk gaat in de politiek een heleboel volgens de regeltjes en geijkte paden. Het is allemaal moeilijke taal en veel dingen klinken helemaal niet logisch of zijn gewoon simpelweg te moeilijk om te begrijpen voor de doorsnee Harderwijker. WIJ Harderwijk-Hierden vindt dat alles voor iedereen duidelijk en openbaar moet zijn. Als je ons wil bereiken, zullen we echt niet altijd direct een antwoord kunnen geven. Wat we in ieder geval wel zullen doen, is reageren, als je ons een vraag stelt.

Bijtijds informeren

Bepaalde items kun je niet tegenhouden. Die worden je door het Rijk opgelegd. Wat je dan wel kunt doen, is zorgen dat Harderwijkers er zo min mogelijk last van hebben. Of ergens op tijd van op de hoogte worden gesteld. De komst van een mega-AZC in Harderwijk is er doorheen gedrukt. Er was door Harderwijkers weinig of geen recht op inspraak. Dat er kerken plat gaan, bedrijfsruimtes worden afgebroken en kantoorruimtes worden verbouwd, allemaal om de (sociale) woningbouw ten goede te laten komen, is prima. Maar zorg dat voordat het hele proces in werking wordt gezet, de direct betrokkenen worden geïnformeerd. Wettelijk volstaat een mededeling via de gemeenteberichten, maar het is een stuk netter naar de inwoners toe als zij persoonlijk ook worden ingelicht. Hiermee kweekt de gemeente goodwill en staat zij niet met 10-0 achter als er bezwaren komen, want op de huidige wijze kweekt de gemeente sowieso onvrede.

Burgercommissie

Er moet een burgercommissie in het leven worden geroepen die de raad advies kan geven over voorgestelde onderwerpen. Zo krijgt de burger meer inspreekrecht. De leden van de burgercommissie kunnen zich ten allen tijde opgeven voor de commissie en per onderwerp wordt een selectie van 15-25 inwoners om hun mening gevraagd. Deze meningen van de inwoners kan de raad dan meenemen in hun besluitvorming.