WIJ HARDERWIJK HIERDEN 

Omdat Harderwijk, Harderwijk moet blijven!

Ons verhaal

Wij Harderwijk-Hierden is ontstaan na de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Een lokale politieke partij die in 2018 in de gemeenteraad wil plaatsnemen om de stemmen van Harderwijkers en Hierdenaren te laten horen. 

Wij Harderwijk-Hierden heeft met Paco van de Velde en Mark de Lange twee Harderwijkers aan het roer staan die zich al jaren bezighouden met politiek. Altijd waarnemend en niet actief. De afgelopen vier jaar hebben beide goed waargenomen wat er in Harderwijk gebeurde en ook wat er juist niet gebeurde.

Wat vooral opviel was het gebrek bij de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders aan het luisteren naar de inwoners. Het leek er regelmatig op dat politieke partijen meer deden wat de achterban verwachtte, dan wat de meerderheid op de straat wilde. Het leek er soms op dat raadsleden het op een akkoordje gooiden, in plaats van te kiezen wat de stemmers zouden willen. Het leek er regelmatig op dat wethouders liever hun naam aan een prestigeobject wilden verbinden, dan zorgen dat de portefeuille op een juiste manier werd beheerd. 

Daar willen wij verandering in brengen!

Wij Harderwijk-Hierden

Wij willen zoveel mogelijk Harderwijkers en Hierdenaren laten mee beslissen over hun gemeente. Zo worden Harderwijk en Hierden weer voor Harderwijkers door Harderwijkers. Het stoort ons enorm dat er vele duizenden euro's aan adviesbureau's van buiten Harderwijk worden besteed, terwijl de mensen in Harderwijk, de burgers, niet naar hun mening wordt gevraagd. Zij hebben er dagelijks mee te maken.

Mensen

Wij willen Harderwijkers en Hierdenaren enthousiast maken om mee te doen met Harderwijk-Hierden. Wij zeggen weleens Wij Harderwijk, maar Hierden staat op dezelfde hoogte. Bij ons heb je ook echt wat te zeggen, ook al laat je 1 keer in de maand wat van je horen. Ons bestuur beslist niks op eigen houtje, maar laat jou meedenken en luistert daar ook naar. Wij hebben geen bepaalde achtergrond waarvan wij verlangen dat jij die ook hebt. Het enige wat we verlangen is dat je het beste voor hebt met je gemeente. Wij Harderwijk-Hierden is klein en vanuit de basis willen we het stadhuis wakker schudden. Wij zoeken voortdurend mensen. Voor de kandidatenlijst, leden, fractieleden en bestuursleden. 

Wat willen we?

We willen een heleboel. Maar dat gaat ons vast niet lukken. We hebben niet de illusie dat de achterban van de "oude" partijen allemaal ineens overstapt. Maar juist diegenen die twijfelen willen we aan ons binden. We zijn niet links. We zijn niet rechts. We zitten ook niet in het midden. We zijn gewoon pro-Harderwijk. We willen geen extremen in de Harderwijker politiek. We willen ook geen gepamper. We willen dat het voor zo veel mogelijk mensen fijn is om in een stad als Harderwijk te wonen.