WIJ HARDERWIJK HIERDEN 

Omdat Harderwijk, Harderwijk moet blijven!

Harderwijks gezicht

Het Harderwijks gezicht mag niet meer wijzigen. En als het dan toch gebeurt, dan moet het gebeuren in samenspraak met burgers en dient een architect zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. We hebben er niks aan als in 2031 het 800-jarig bestaan wordt gevierd en er amper nog een stukje oud Harderwijk te zien is. Monumentale panden moeten sowieso zorgvuldig worden behandeld. Een initiatief als de Luttekepoort weer terug, vindt WIJ een mooi streven. Zo zou de Boulevard autoluw blijven. Dat er in de winterperiode plek is voor 50 auto’s die daar parkeren voor een bezoek aan de Boulevard, is prima. Maar als een auto daar de hele dag staat, doet dat afbreuk aan het gezicht op de stadsmuur.

Koopzondag

Als een meerderheid een koopzondag wil, is het heel raar als tijdens het vormen van de nieuwe raad, die meerderheid ineens verdwenen is. WIJ Harderwijk-Hierden is voor het hebben van een koopzondag. Dat wil zeggen dat het niet zo kan zijn dat Harderwijkers en Hierdenaren naar Zeewolde moeten rijden voor hun boodschappen als zij dat op zondag willen doen. Een ieder moet in deze maatschappij flexibel zijn leven kunnen indelen. Inwoners, maar ook ondernemers. Supermarkten moeten iedere zondag hun deuren kunnen openen. Dit zelfde geldt voor bouwmarkten, woonwinkels en warenhuizen buiten de oude binnenstad. Het is toch raar dat Harderwijkers en Hierdenaren naar Lelystad moeten rijden voor klusmateriaal om op zondag te kunnen klussen. De detailhandel in het Harderwijkse centrum ligt anders voor WIJ Harderwijk-Hierden. Wat ons betreft mogen deze ook elke zondag hun deuren openen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Wij kunnen ons voorstellen dat alle winkeliers gebaat zijn bij een drukke en levendige, maar vooral omzet verhogende shoppingsunday. De winkeliers zullen in onze optiek met elkaar moeten overleggen over de hoeveelheid koopzondagen.

Veiligheid

Harderwijkers en Hierdenaren moeten zich weer veilig voelen op straat. Agenten moeten weer doen, wat ze horen te doen. Dat agenten hun hele werkdag op Facebook, Twitter en Instagram zetten, is prima. Het is voor inwoners fijn om te lezen wat er speelt in hun woonplaats. Maar laat agenten en handhavers tijdens hun dienst vooral met hun dienst bezig zijn. De gemeente moet meer handhavers in dienst nemen die zich naast de wijkagenten in kunnen gaan zetten voor meer veiligheid op straat. Zo kan de problematiek rondom hangjongeren beter worden aangepakt, zo wordt de kans op inbraak verkleind en zullen de cijfers wat betreft criminaliteit naar beneden gaan. Net als dat de wijkmanagers zich meer moeten bemoeien met een WhatsAppBuurtPreventie-project. Heel Harderwijk moet gedekt worden door zo een project.

Verkeersveiligheid

Het Verkeersplatform in de gemeente Harderwijk moet nog beter gaan functioneren. Deze groep mensen bestaande uit afgevaardigden van verschillende instanties zag dat de Selhorstweg moest worden aangepast. Waar beter over nagedacht had moeten worden was de abrupte beëindiging van de fietsstroken. Na enkele maanden ging dat deel weer op de schop en werden de fietsstroken toch doorgetrokken. De oversteek van de Kuipwal/Luttekepoortstraat is veranderd en nog eens veranderd, maar is nog steeds erg gevaarlijk. De uitrit van de parkeerplaats bij winkelcentrum Drielanden is na enkele jaren toch maar gewijzigd. De 100 gevaarlijkste punten in Harderwijk voorzien wij graag van ons commentaar. Bevindingen van de inwoners, de dagelijkse gebruikers. Zo is volgens WIJ Harderwijk-Hierden het invoeren van een busplateau een prima snelheidsremmend middel. Het vrachtverkeer en busverkeer ondervinden geen hinder en automobilisten moeten snelheid verminderen. Op de Stadswei, de Alberdingk Thijmlaan, de Hoofdweg, de Vondellaan, de Wittenhagen, de Deventerweg, de Nassaulaan, de Tonselsedreef zouden deze plateau’s op korte termijn ingevoerd kunnen worden. Ongetwijfeld zijn er nog meer punten waar we aan verkeersveiligheid kunnen werken en dat gaan wij doen.

Ouderenzorg

Ouderen en ouderenzorg moeten (nog meer) op een voetstuk komen te staan. De verschillende instanties moeten er voor zorgen dat niet alleen ouderen in de verzorgingscentra uitjes en activiteiten krijgen voorgeschoteld, maar ook zelfstandig wonende ouderen mogen zich niet eenzaam hoeven te voelen. Deze mensen hebben jarenlang wat voor de gemeenschap betekent en moeten hun laatste levensjaren op een fijne manier kunnen beleven.

Sociale huur

De woningen die op de lijst staan om te worden gebouwd, zullen gaan zorgen voor meer sociale huurwoningen en meer in de vrije sector. Alle (nieuw)bouwplannen voor woningen die vanaf maart 2018 worden voorgedragen zullen door ons kritisch worden beoordeeld op een eerlijke verhouding sociale huur/vrije sector. Er moet meer in de sociale huur worden verhuurd en minder in de vrije sector. Zo verlaagt de wachttijd voor een huurwoning. Niet meer conventioneel bouwen, maar bouwen naar de vraag, verlaagt deze wachttijd. De bouw van kleinere woningen, zoals tiny houses, tijdelijke units of blokken met compacte appartementen zullen de wachttijd verlagen. Woningen die weer in de verhuur komen, worden opgeknapt en stijgen enorm in huurprijs. Dit moet veranderen. De huurprijzen van een woningstichting moeten naar beneden, want woningstichtingen zijn er in de eerste plaats voor mensen met een laag inkomen. Een 3-kamer appartement voor €600 past niet in die visie. Een eengezinswoning van €900 ook niet.

Sport

WIJ wil dat het JOGG-team Harderwijk alle ruimte krijgt om programma’s te blijven ontwikkelen om Harderwijkse kinderen van alle leeftijden op een gezonde manier te kunnen laten leven. Zij moeten sporten bij kinderen bevorderen. Nu wordt er op 1 vaste plek in de week een sportmiddag georganiseerd, maar dit moet in iedere wijk. Kinderen uit de minima-gezinnen moeten kunnen sporten en zich niet achtergesteld hoeven te voelen op hun leeftijdsgenoten. Deze kinderen moeten in beeld zijn bij de gemeente zodat hen dit pro-actief kan worden aangeboden, in plaats van dat ouders zich schamen om het aan te vragen. De sportwijzer die ieder jaar wordt georganiseerd is een topinitiatief en moet jaarlijks herhaald worden en in de kerstvakantie in kleinere vorm worden aangeboden.

Wijken meer hebben meer aandacht nodig

Wijkverenigingen en buurtverenigingen moeten meer betrokken worden bij het stadsbestuur. Er zou minimaal 1,5 fte aan wijkmanagement per week op het stadhuis bezig moeten zijn met de toegewezen wijk. Wijkmanagers moeten 4 dagen per week met hun wijk bezig zijn. De wijkbeheerders moeten per wijk meer tijd krijgen en dit team mensen zal moeten worden uitgebreid. Het niveau van de groenvoorziening moet wat betreft WIJ Harderwijk-Hierden naar een hoger niveau of misschien zelfs wel 2 niveaus omhoog. Ook moeten speeltuinen beter onderhoude worden. Fracties van politieke partijen, lees raadsleden, moeten vergaderingen van wijkverenigingen/platforms bijwonen. En niet alleen tijdens de campagne de wijk ingaan.

Duurzaamheid

Alle initiatieven die worden ontplooid om te kunnen voldoen aan de eisen voor een energieneutrale stad zal WIJ Harderwijk-Hierden ondersteunen. WIJ hecht niet zoveel waarde aan de data die daarbij worden genoemd, zolang het maar niet te snel gaat. Maar Endura, nieuwbouw zonder gasaansluiting, zonnedaken en windmolenparken zullen allemaal bijdragen aan de ambitie om over tientallen jaren een duurzaam Harderwijk te zijn.


Cultuur

Met Stad als Podium hebben we in Harderwijk een mooi voorbeeld van samenwerking tussen diverse cultuurleveranciers. WIJ Harderwijk-Hierden zal er voor zorgen dat dit collectief hun culturele hoogstandjes met Harderwijkers en Hierdenaren kan blijven delen. De events en samenwerking die uit SaP naar voren komen zijn niet meer weg te denken uit het Harderwijkse. De toevoeging van de Cultuurwijzer aan de week van de Sportwijzer heeft WIJ met een warm gevoel toegejuicht. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen moeten het hele jaar door de gelegenheid en kans krijgen om cultuur te kunnen ervaren. Het aanbod van zang, dans, muziek en kunst vind WIJ op een acceptabel niveau. Er hoeft niet heel veel meer geld voor te worden uitgetrokken van WIJ Harderwijk-Hierden.